novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali

Športna zveza Šoštanj (ŠZŠ) je bil ustanovljena 7.2.1996 z namenom, da povezuje športna društva/klube pri izvajanju večjih in splošno koristnih projektov na lokalnem nivoju. Poleg izvajanja projektov skupnega pomena ŠZŠ vsako leto organizira tudi podelitev priznanj najboljšim športnikom ter organizira največjo športno prireditev na področju občine Šoštanj, Dneve rekreacije. V ŠZŠ je včlanjenih 20 športnih društev/klubov.

 
English
english language
DRUŠTVA IN KLUBI ČLANI ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ
FESTIVAL ŠPORTA – ŠOŠTANJ AKTIVNO MESTO 29.5.17 –
PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJ ŠPORTNIKA OBČINE ŠOŠTANJ
UPRAVNI ODBOR ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ
 
Iskanje
 
Vreme
Domov >  Novice > Razpis za podelitev priznanj ŠZŠ se počasi izteka (11.09.2012) Ostale novice
Število vseh ogledov: 2522

Avtor: Tomaž Sinigajda

Z namenom popularizacije športne dejavnosti ter z namenom nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov, ekip in društev, Športna zveza Šoštanj razglaša in podeljuje priznanja najboljšim posameznikom, ekipam in društvom, ki so športno aktivni na področju Občine Šoštanj. Rok za oddajo predlogov je: 14.9.2012. 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ 
za leto 2011

1.    Z namenom popularizacije športne dejavnosti ter z namenom nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov, ekip in društev, Športna zveza Šoštanj (v nadaljnjem besedilu: ŠZŠ) razglaša in podeljuje priznanja najboljšim posameznikom, ekipam in društvom, ki so športno aktivni na področju Občine Šoštanj.


2.    Za dosežene športne uspehe se lahko podelijo priznanja v naslednjih kategorijah:
A.    priznanje najboljšemu športniku/športnici oz. dvojici;
B.    priznanje najboljši športni ekipi;
C.    priznanje perspektivnemu športniku/športnici;
D.    priznanje perspektivni športni ekipi; 
E.    priznanje športnemu trenerju za strokovno delo;
F.    priznanje za športno-tekmovalne uspehe v neolimpijskih športih;
G.    priznanje nadpovprečno uspešnemu članu športnega društva, ki ima stalno bivališče izven Občine Šoštanj; 
H.    priznanje športniku-invalidu oz. ekipi športnih invalidov;
I.    priznanje športnemu društvu; 
J.    priznanje zaslužnemu športnemu delavcu za organizacijsko delo.


3.    Individualni dobitniki priznanj v kategorijah A, C, E, F, H in J morajo imeti stalno bivališče v Občini Šoštanj. Dobitniki priznanj v kategorijah B, D, F in H so lahko ekipe športnih društev s sedežem v Občini Šoštanj. Dobitnik priznanja v kategoriji I je lahko športno društvo s sedežem v Občini Šoštanj. Dobitniki priznanj v kategoriji G so lahko samo posamezniki, ki imajo stalno bivališče izven Občine Šoštanj.


4.    Priznanje v kategorijah A, B, C, D, E, F, G in H zajema obdobje koledarskega leta. Priznanji v kategorijah I in J lahko zajemata obdobje koledarskega leta ali daljše časovno obdobje. 


5.    ŠZŠ vsako leto podeli največ šest (6) priznanj.6.    Za podeljevanje priznanj se upoštevajo še naslednji pogoji:
·    v kategorijah A in B se upoštevajo tekmovalni dosežki v olimpijskih panogah, pri tem pa se upošteva nivo tekmovanja (olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo oz. sodelovanje v evropskih tekmovanjih, državna prvenstva ter kategorije članov, mladincev ...);
·    rezultati v kategorijah A in B se vrednotijo na podlagi primerjalne tekmovalne vrednosti njihovih dosežkov v mednarodnem in državnem merilu upoštevajoč razvitost, priljubljenost in pomembnost športne panoge tako doma kot v svetu;
·    za ekipe (kategorija B) velja, da štejejo 3 ali več članov;
·    za športnike (kategorija C) in ekipe (kategorija D) se upoštevajo uvrstitve na področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih ter na tekmovanjih panožnih športnih zvez in mednarodnih tekmovanjih. Priznanji se podeljujeta mladim do vključno 19. leta starosti;
·    za športnega trenerja (kategorija E) se dosežki vrednotijo po enakih principih, kot za kategorijo A in B;
·    za športno-tekmovalne uspehe (kategorija F) se upoštevajo športni dosežki v neolimpijskih panogah;
·    v kategoriji G se dosežki vrednotijo po enakih principih, kot za kategorijo A in B ali F;
·    v kategoriji H se dosežki vrednotijo po enakih principih, kot za kategorijo A in B ali F;
·    priznanja športnim društvom (kategorija I) se podeljuje za nadpovprečno aktivnost in športne uspehe, pri čemer na ocenitev celovite uspešnosti vpliva tudi stopnja organiziranosti, amatersko delo, racionalnost delovanja, številčnost članstva ter vsesplošni vtis o izjemni uspešnosti napram drugim podobnim športnim panogam;
·    za športne delavce (kategorija J) se upošteva vso organizacijsko delo na področju športa, ki v pozitivni smeri močno izstopa iz povprečja.


7.    Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo športna društva, organi ŠZŠ, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, organi Občine Šoštanj, druge organizacije in posamezniki. Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu, vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo. 


8.    Rok za oddajo pisnih predlogov izključno na določenem obrazcu (dostopen na spletni strani ŠZŠ ali na spodnjem naslovu) je petek, 14. september 2012. Pisne predloge na določenih obrazcih pošljite na naslov:

Športna zveza Šoštanj
Kajuhova cesta 15, 3325 Šoštanj
ali na
info@sportna-zveza-sostanj.si 

 

 

V sodelovanju s Portalom sostanj.info
Na vrh