novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali

Športna zveza Šoštanj (ŠZŠ) je bil ustanovljena 7.2.1996 z namenom, da povezuje športna društva/klube pri izvajanju večjih in splošno koristnih projektov na lokalnem nivoju. Poleg izvajanja projektov skupnega pomena ŠZŠ vsako leto organizira tudi podelitev priznanj najboljšim športnikom ter organizira največjo športno prireditev na področju občine Šoštanj, Dneve rekreacije. V ŠZŠ je včlanjenih 20 športnih društev/klubov.

 
English
english language
DRUŠTVA IN KLUBI ČLANI ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ
FESTIVAL ŠPORTA – ŠOŠTANJ AKTIVNO MESTO 29.5.17 –
PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJ ŠPORTNIKA OBČINE ŠOŠTANJ
UPRAVNI ODBOR ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ
 
Iskanje
 
Vreme
Domov >  Novice > Poletna obvestila članom ŠZŠ (03.08.2007) Ostale novice
Število vseh ogledov: 2985

Avtor: Bojan Rotovnik

Športna zveza Šoštanj je vsem svojim članom (športnim društvom in klubom) posredovala poletna obvestila, v katerih so obvestila o: upravljanju Doma TVD Partizan, novi akciji ŠZŠ imenovani Predstavitev športnih aktivnosti za osnovnošolce, Dnevih rekreacije 2007 ter o Letnem programu športa 2008. Več ...

Poletna obvestila Športne zveze Šoštanj


· Obveščamo vas, da Športna zveza Šoštanj ni podaljšala pogodbe o upravljanju Doma TVD Partizan Šoštanj, zato je župan občine Šoštanj na skupščini ŠZŠ podal obvestilo, da je kontaktna oseba za najem telovadnice Doma TVD Partizan v sezoni 2007/08 Nino Ošlovnik (GSM 041/759-435).

· Športna zveza Šoštanj v sodelovanju s Osnovno šolo Šoštanj in s podporo Fundacije za šport RS pripravlja novo promocijsko aktivnost z nazivom: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNOŠOLCE. To aktivnost bomo prvič izvedli v petek, 7. septembra 2007 od 10. do 12.30 ure telovadnici Osnovne šole Šoštanj. V tem času bodo telovadnico obiskali vsi učenci OŠ Šoštanj, od najmlajših do devetošolcev. Zato bo ta aktivnost izvrstna promocija za posamezna športna društva in klube ter možnost za pridobivanje novih članov in tekmovalcev. V telovadnici bo prostora dovolj, zato pozivam vsa zainteresirana športna društva in klube, da izkoristijo to promocijsko aktivnost in s svojo predstavitvijo sodelujejo pri informiranju mladih o športnih aktivnostih zanje. Način predstavitve je prepuščen vsakemu posameznemu društvu oz. klubu, bodo pa na voljo športni rekviziti, ki jih šolska telovadnica premore. Za vsako predstavitev posamezne športne panoge bo v telovadnici namenjen določen prostor velikosti cca. 25m2, po potrebi pa lahko tudi več. Prijave zainteresiranih športnih društev in klubov sprejemamo do torka, 21. avgusta 2007. Sodelovanje je za športna društva oz. klube, člane ŠZŠ, BREZPLAČNO!

· V času od petka, 21. do nedelje, 30. septembra 2007, bo Športna zveza Šoštanj v sodelovanju s športnimi društvi izvedla največjo športno prireditev na področju občine Šoštanj, DNEVE REKREACIJE 2007. V kolikor ste v vašem društvu/klubu zainteresirani za izvedbo vsaj ene aktivnosti v okviru Dnevov rekreacije 2007, potem prosim izpolnite priložen obrazec in nam ga vrnite najkasneje do torka, 21. avgusta 2007. Do petka, 24. avgusta bo znan celoten razpored aktivnosti, ki bo objavljen v različnih medijih med drugimi pa tudi na zloženki, ki jo bo občina Šoštanj izdala ob občinskem prazniku in ki jo prejmejo vsa gospodinjstva. Temeljne značilnosti prireditve:

o trajanje 10 zaporednih dni (od petka do prihodnje nedelje, praviloma v popoldanskem času, razen aktivnosti ob sobotah in nedeljah).
o večina aktivnosti bi naj bili rekreativni turnirji v posamezni športni panogi, ki pa ne smejo biti v okviru rednih tekmovanj oz. v rednem programu posameznega društva/kluba, ampak morajo biti izvedeni samo za namen Dnevov rekreacije. Na teh turnirjih praviloma nebi smeli sodelovati registrirani tekmovalci, ampak bi naj bili namenjeni tistim, ki določeno športno panogo šele spoznavajo.
o vsak aktivni udeleženec posamezne aktivnosti prejme spominsko darilo (vrsto spominskega darila bo določil UO ŠZŠ na svoji seji, ki bo v četrtek, 23. avgusta. Za vodstva posameznih aktivnosti pa bomo še dodatno poskrbeli.

o Obveznosti športnih društev oz. klubov (soorganizatorjev) so, da:

§ izvedejo aktivnost na športno-rekreativnem nivoju z upoštevanjem fair play-a in vseh varnostnih standardov,
§ zagotovijo primerno število ustrezno usposobljenega kadra in vso potrebno skupno športno opremo ter
§ posamezno aktivnost propagirajo v javnosti po svojih močeh.

o Obveznosti Športne zveze Šoštanj pri organizaciji Dnevov rekreacije so, da:

§ zagotovi spominska darila za vse aktivne udeležence vseh aktivnosti,
§ v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih prijavi vse aktivnosti na policijski postaji,
§ propagira prireditev (zloženke, plakati, spletne strani, kabelska TV, radijske postaje, časopisi ipd.),
§ krije morebitne stroške najema športnih objektov in
§ zagotovi enotne oznake za vodstva posameznih aktivnosti.

· Upravni odbor Športne zveze Šoštanj bo na svoji seji, ki bo 23. avgusta 2007, sprejemal osnutek Letnega programa športa (LPŠ) za leto 2008, ki bo v končni verziji osnova za delitev sredstev za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračune. Osnova za razpravo bo LPŠ za leto 2007. Če imate kakšne pripombe ali predloge glede LPŠ jih prosim posredujte do torka, 21. avgusta 2007.

Obrazca za prijavo aktivnosti v okviru prireditve DNEVI REKREACIJE 2007 ter za sodelovanje pri prireditvi Predstavitev športnih aktivnosti za osnovnošolce.

V Šoštanju, 3. avgusta 2007

Predsednik ŠZŠ:
Bojan Rotovnik

Omenjeni subjekti:
ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ

V sodelovanju s Portalom sostanj.info
Na vrh